28.KENTSEL TASARIM

ve UYGULAMALAR SEMPOZYUMU

Kentsel Tasarımda

Süreci Tasarlamak

7 / 8 MAYIS 2020

ONLINE SEMPOZYUM

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

ETKİNLİK HAKKINDA /

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Bilim Dalı tarafından bu yıl düzenlenecek olan 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu’nun ana teması; 

KENTSEL TASARIMDA SÜRECİ TASARLAMAK

Yaşanabilir kentsel mekânlara erismede kentsel tasarım proje üretimi için bir araç olarak görülmekte ve daha çok sonuç ürün olarak projelere odaklanılmaktadır. Ancak kentsel çevrelerin inşa edilmesinde sürecin nasıl ele alındığında sonuç ürünün niteliği açısından belirleyicidir. Son dönemde kentsel mekânların yapılanmasında özellikle kentsel planlama alanındaki yaklaşımların degisimine, aktörler arasındaki ilişkilerin önemine, kullanıcı odaklı yaklaşımlara, disiplinler arası çalışmaların artmasına paralel olarak, kentsel tasarım paradigmaları, yaklaşımları ve uygulamaları da yeni içerikler ve yöntemler kazanmaya başlamıştır. Kentsel tasarımın ölçekler arası niteliği, kapsam ve yöntem çeşitliliği, disiplinler arası yaklaşımın gelişimiyle giderek kullanıcı ve kentli odaklı hale gelmesi yeni tartışmaların açılmasına olanak sağlamaktadır. Gündelik hayatımızın geçtiği kentsel mekânların biçimlenmesinde karar verici odakların çeşitlenmesi ve kullanıcı, kentli ve yönetişim odaklı yaklaşımlar daha yaşanabilir kentlerin oluşturulmasında giderek ön plana çıkmaktadır. Kullanıcı boyutunu göz ardı eden, aktörler arasındaki ilişkileri kavramayan proje üretimi, kent planlamada oldugu gibi kentsel tasarımda da giderek başarısız olmaya mahkum girişimler olarak görülmektedir. Bu yaklaşımın gelişiminde yönetişim biçimlerinin değişimi, katılım yöntemlerinin gelişimi, kamusal politika oluşturmada kentsel tasarımın farklı rolleri ve araçları, planlama süreci ile tasarım süreci arasındaki ilişki yaşanabilir kentsel mekânların ortaya çıkmasında önem kazanmaktadır. Böylesi geniş bir çerçevede ele alındığında yaşanabilir kentsel mekânların yapılanmasında kentsel tasarım sürecinin yeniden ele alınması, projelerin üretilmesinde oldugu kadar, kentsel mekânların yasanabilir kalmasının sağlanmasında da üzerinde durulması gereken temel bir konuyu oluşturmaktadır. Sadece projelendirme değil uygulamadan sonraki yönetim biçimi de süreç olarak kentsel tasarımın ele alınışına farklı bakış açılarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Kentsel tasarımda süreç boyutu, uygulama ile kuram arasındaki ilişki açısından da sorgulanmaya açıktır. 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu'nun teması “Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, aşağıdaki konu başlıklarında kuramsal ya da uygulama deneyimlerinden kazanılan birikimin tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Sempozyum ilgili tüm disiplinlerin katılımına açıktır.

 

 

KONU BAŞLIKLARI

- Kentsel planlama ve proje ilişkisi
- Kentsel tasarıma katılım
- Kamusal politika aracı olarak kentsel tasarım
- Disiplinler arasında kentsel tasarım
- Kentsel tasarımda aktörler
- Yeni yaklaşım ve yöntemler

BİLDİRİLER

Bildiri özetleri 750 kelimeden oluşmalıdır. Özetlerde çalışmanın amacının ve yönteminin açık şekilde ortaya konması beklenmektedir. Sayfanın başında sunuş ile ilgili genel bilgiler (bildiri başlığı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, tercih edilen tema konusu ve anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır.


Başvurular çevrimiçi olarak aşağıdaki linkten gerçekleştirilebilir:
https://forms.gle/5HmemKavGP6RTGnS8


"Sempozyumda bildiri özetleri kitabı sempozyum sırasında verilecektir" şeklinde ilan edilmiş olan kararın, sempozyumun çevrimiçi yapılacak olması nedeni ile iptal edilmesine karar verilmiştir.


Hakem değerlendirmesi sonucunda seçilen bildiriler sempozyum kitabında yer alacaktır.

TAKVİM

Özetlerin gönderilmesi için son tarih:

(gelen talepler değerlendirilerek uzatılmasına karar verilmiştir)

31 Ocak 2020
Hakem değerlendirmesi:

28 Şubat 2020
Tam metinlerin ve sunum videolarının gönderilmesi:

4 Mayıs 2020

 

KAYIT

urbandesignsymposium@msgsu.edu.tr

7 MAYIS /

8 MAYIS /

Covid19 pandemisi dolayısıyla takvimi ve formu değişen pek çok etkinlik gibi 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu’nu bu döneme mahsus olmak üzere online sempozyum olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Sempozyum daha önce duyurulduğu gibi 7-8 Mayıs 2020 tarihlerinde Youtube üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

7-8 Mayıs 2020 tarihlerinde tüm sunum videoları oturumlar halinde Youtube üzerinden paylaşılarak dinleyicilerin erişimine açılacak. Ardından 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde Youtube üzerinden yapılacak canlı yayında her oturum için moderatör ve katılımcıların dahil olacağı, her bildirinin özet anlatımı ve o bildiri için gelen soruların cevaplandığı iki günlük bir online etkinlik yapılacaktır.

©2020 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now